507550862 / 512215190 kontakt@henirob.pl
Zaznacz stronę

Henirob. Wycinka drzew Myszków

Arborystyka Myszków. Henirob

Henirob – Wycinka drzew Myszków

Oferta

Firma Alpistom oferuje wycinkę drzew, przycinkę drzew, korektę drzew, pielęgnację drzew trudno dostępnych jak również metodą alpinistyczną oraz ze zwyżki.

Wykonujemy również prace wysokościowe, malowanie dachów, wymianę rynien, do wycinki samosiejek usługi w lesie na działkach, karczowanie, podcinka drzew w 1/3 bez zezwoleń.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.

Uwaga. Stwierdzenie że konkretna roślina jest drzewem lub krzewem będzie informować pokrój danej rośliny, nie jej przynależność do gatunku. Zbyt utrudniona ocena dot. w szczególności gatunków, które wytwarzają formę krzewiastą i drzewiastą na przykład cis , lilak . Proponuje się, aby warunkiem uznania rośliny za drzewo była obecność zdrewniałego pnia lub kilku pni oraz korony, kiedykolwiek podczas rozwoju rośliny. Tym samym, za usunięcie drzewa należy będzie uznać ścięcie pnia drzewa pozbawionego wcześniej korony (np. w wyniku działania wiatru), a także usunięcie przewróconego lub odłamanego drzewa.

Zaproponowano, aby cechą pozwalającą na odróżnienie drzewa od krzewu była obecność pnia (lub kilku pni) i korony. Zakres definicji krzewu nie obejmuje pnączy na przykład bluszczu, które posiadają mniejsze znaczenie niż drzewa i krzewy i nie wymagają w tym samym stopniu ochrony prawnej oraz drzew i krzewów w pojemnikach, które mają chwilowy charakter. Wytniemy, zetniemy każde drzewo, na każdej wysokości.

Na wycinkę drzew potrzebne jest pozwolenie, wydawane przez wójta za opłatą. Warunki w nim podane mogą zwolnić z opłat za zgodę na wycięcie drzewa. Biada tym, którzy wycięli drzewa samowolnie – kary w skali kraju nakładane za takie działania sięgają milionów złotych.  Dwudziestego piątego lipca wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Myszków i powiat Myszkowski, Siewierz, województwo Śląskie.

Napisz do nas

4 + 6 =

Alpistom

42-310 ŻARKI
ul. Stary Rynek 5

telefon 507550862
telefon 512215190