507550862 / 513189787 kontakt@henirob.pl
Zaznacz stronę

Wycinka drzew Zawiercie/h1>

Wycinka drzew Zawiercie

Oferta

Firma Alpistom oferuje na terenie Zawiercia oraz całego Powiatu Zawierciańskiego wycinkę drzew, przycinkę drzew, korektę drzew, pielęgnację drzew trudno dostępnych jak również metodą alpinistyczną oraz ze zwyżki.

Wykonujemy także prace wysokościowe, malowanie dachów, wymianę rynien, do wycinki samosiejek usługi w lesie na działkach, karczowanie, podcinka drzew w 1/3 bez zezwoleń.

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.

Zawodowa wycinka drzew Zawiercie. Od dnia 28.08 czyli sierpnia obowiązują w Polskiej Rzeczypospolitej bezwzględnie najnowsze przepisy regulujące za pomocą ustawy o ochronie przyrody, która jest i tak zagrożona, które regulują zasady przeprowadzania wycinki drzew i krzewów. Natomiast rzecz jasna chodzi o samą zasadę to papiery, dokumentację na usunięcie drzewa lub jakiegoś krzewu z terenu nieruchomości wydaje Pan wójt, albo burmistrz albo prezydent miasta lub inny panujący w mieście najwyższy urzędnik Państwowy, ale jeśli będą usuwane z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – taką zgodę wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Dokumenty zezwalające na ścięcie lub usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Z kolei dokumenty pozwalna usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydawane jest po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Konieczny wiosek. Ścięcie drzewa lub usunięcie krzewu z terenu może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek: – administratora nieruchomości – za zgodą jej właściciela – wycinka drzew Zawiercie – administratora urządzeń do celu do dostarczania wody, gazu czy energii, – jeśli wyżej wymienione drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Niewymuszona aprobata szefa nieruchomości, o której mowa, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, oraz zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. Nie ma już obowiązku stwierdzenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Nie mniej jednak również ewentualnie spółdzielnia mieszkaniowa musi poinformować w taki oczywiście sposób zwyczajowo przyjęty m.in. członków spółdzielni, właścicieli budynków lub właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30 dni roboczych (okres obligatoryjny) na zgłaszanie uwag. Przykładowo: wycinka drzew Zawiercie. Powiat Zawierciański. Do urzędu wójta ktoś wysłał wniosek o wydanie abrobaty na usunięcie dwóch dębów, jodeł, świerków. Z pisma wynikało, że wymienione drzewa – z uwagi na wielkie rozmiary – stwarzają niebezpieczeństwo. Drzewo stojące w pobliżu drogi miało zagrażać przejeżdżającym pojazdom oraz mogło uszkadzać linie energetyczne. Było ono systematycznie podcinane na ich wysokości jego korony przez nieznane osoby, a policja mimo zgłoszenia nie podjęła w tej sprawie żadnych działań. Wnioskodawca oświadczył, że nie chce ponosić ryzyka obumarcia drzewa, które okaleczone na pewno nie będzie właściwie wegetować w porze wiosenno-letniego wzrostu. Wycinka drzew Myszków. Wójt nie chciał wydać zezwolenia na usunięcie drzewa lub jednego czy 100 drzew Zwalił winę się na opinię biegłego, z której wynikało, że są one w dobrym stanie i nie stwarzają zagrożenia. Poza tym są cenne przyrodniczo i dlatego należy dbać o to, by nie doszło do ich zniszczenia. Od takiej decyzji wnioskodawca złożył odwołanie i sprawa trafiła do sądu administracyjnego. A ten ustalił, że podane przez właściciela drzew przyczyny usunięcia dębów nie znalazły potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Zabrakło dostatecznie uzasadnionych powodów do odstąpienia od ochrony terenów zielonych i zadrzewień, której względy wymagają zachowania jak największej ilości wartościowych, cennych przyrodniczo drzew.

Napisz do nas

8 + 9 =

Alpistom

42-310 ŻARKI ul. Stary Rynek 5 telefon 507550862 telefon 513189787